ហោរា

៧​ ថ្ងៃ​ ខាង​ មុខ វ​ក ខា​ល និង​រការ អាច ​មាន​ ទ្រព្យ ​ហូរ ​ចូល ​ផ្ទះ

ខាងក្រោម​នេះ យើងខ្ញុំ​នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ពី​លាភ​ដែល​ឆ្នាំ​ទាំង​៣​ខាងលើ​អាច​ទទួលបាន​ក្នុង​រយៈពេល​៧​ថ្ងៃ​ខាង​មុខ​។

​ឆ្នាំ​វក​
​ក្នុង​រយៈពេល​៧​ថ្ងៃ​ខាង​មុខ អ្នក​នឹង​អាច​ប្រើ​វិធី​ខ្លួនឯង​ដើម្បី​ចំណេញ​ប្រាក់​។ ជាពិសេស សំណាងអាក្រក់​ទាំងអស់​នឹង​ចាក​ឆ្ងាយ​ពី​អ្នក​ជាមិនខាន​។​

ឆ្នាំ​ខាល​
​ក្នុង​រយៈពេល​៧​ថ្ងៃនេះ អ្នក​នឹង​អាច​ចំណេញ​បាន​ច្រើន ហើយ​វា​គ្រាន់តែ​ជា​រឿង​តូចតាច​សម្រាប់​អ្នក​តែប៉ុណ្ណោះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឆ្នាំ​រការ
​ក្នុង​រយៈពេល​៧​ថ្ងៃនេះ អ្នក​មិន​គួរ​រំលង​ចោល​ឱកាស​នៃ​ការ​ចំណេញ​ប្រាក់​ឡើយ ព្រោះ​វា​ជា​ពេលវេលា​ដែល​អ្នក​អាច​នាំ​ទ្រព្យ​ចូល​ផ្ទះ​បាន​៕